Kontakt

Naziv:

Inteligentni transportni sustavi Hrvatska

Adresa:

Vukelićeva 4

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon:

+385 1 2457 921

+385 1 2457 922

E-mail:

info@its-croatia.hr