Djelatnosti Udruge

  • suradnja s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima, tijelima državne uprave i drugim pravnim osobama i pojedincima koji mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva Udruge,
  • izdavanje ili suradnja u izdavanju stalnih i povremenih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija  iz područja Inteligentnih transportnih sustava,
  • organizacija ili suradnja u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja, tečajeva,  predavanja, okruglih stolova i seminara iz područja Inteligentnih transportnih sustava,
  • redovito i povremeno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njenih članova i o  zbivanjima na području inteligentnih transportnih sustava,
  • informiranje javnosti o razvoju Inteligentnih transportnih sustava te suradnja s elektroničkim i tiskanim medijima,
  • rad na znanstvenim i stručnim projektima,
  • sudjelovanje u uspostavljanju i održavanju javnoprivatnih partnerstava,
  • suradnja sa srodnim organizacijama i udrugama u Republici Hrvatskoj,
  • suradnja s međunarodnim organizacijama i udrugama