NPSCP 2023

Inteligentni transportni sustavi Hrvatska Vukelićeva 4, HR-10 000 Zagreb,
email: info@its-croatia.hr

Prijedlog modela upravljanja promjenljivom prometnom signalizacijom na dionici autoceste zasnovanom na multikriterijalnoj optimizaciji (UPPS-mko)

Sadržaj projekta

Glavni cilj projekta UPPS-mko je istraživanje u području razvoja naprednog modela podrške odlučivanju za upravljanje sigurnošću na dionici autoceste zasnovan na multikriterijalnoj optimizaciji. Sustav se temelji na procjeni vjerojatnosti nastanka prometnih nesreća na autocesti zasnovanoj na tzv. teorija sudarnog potencijala (engl. crash potential). Na temelju te procjene sustav preporučuje aktivne mjere za smanjenje vjerojatnosti njihovog stvarnog nastanka.

 

Potrebe za istraživanjem

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), sigurnost na cestama je značajan problem javnog zdravlja, s prometnim nesrećama koje dovode do velikog broja smrtnih slučajeva i ozljeda diljem svijeta. Neki od ključnih problema istaknutih u podacima WHO-a uključuju:
 •  Zapanjujuća statistika da 1,3 milijuna ljudi svake godine izgubi život u prometnim nesrećama, što ih čini vodećim uzrokom smrti među mladim ljudima u dobi od 15 do 29 godina.
 • Financijski učinak prometnih nesreća koje u prosjeku koštaju 3% bruto domaćeg proizvoda zemlje i mogu spriječiti gospodarski razvoj.
 • Nerazmjeran broj ranjivih sudionika u prometu, kao što su pješaci, biciklisti i motociklisti, koji su nerazmjerno pogođeni prometnim nesrećama, zbog njihove nezaštićenosti u slučaju sudara.
 • Činjenica da se 93% svih smrtnih slučajeva na cestama događa u zemljama s niskim i srednjim prihodima, unatoč tome što te zemlje imaju samo 60% svjetskih vozila, što ukazuje na to da tim zemljama nedostaje ista razina cestovne infrastrukture i propisa kao u bogatijim zemljama.
 • Ozljede u prometu vodeći su uzrok smrti djece i mladih u dobi od 5 do 29 godina.
Slični rezultati su i u Republici Hrvatskoj. Ovi podaci ukazuju na ozbiljnost problema sigurnosti autocestovnog prometa i potrebu poboljšanja postojećih sustava upravljanja sigurnošću cestovnog prometa.
 

Temeljne značajke sigurnosti prometa na autocestama

Velike brzine: Autoceste su dizajnirane za vožnju velikim brzinama, što značajno može povećati rizik od sudara te učiniti ih težim kada se dogode.
Ovisno o vremenskim uvjetima: loše vrijeme poput kiše, snijega, magle ili jakih vjetrova može učiniti vožnju autocestama opasnijom i povećati rizik od sudara.
Ljudsko ponašanje: ponašanje vozača, kao što je rastresena vožnja, umor itd., također ima značajnu ulogu u sigurnosti prometa, posebno na autocestama.

Ciljevi projekta

 • U ovom projektu cilj je istražiti mogućnosti razvoja naprednog modela sustava podrške odlučivanju za upravljanje sigurnošću na dionici autoceste. Sustav se temelji na procjeni vjerojatnosti prometnih nesreća na autocesti – tzv. teorija sudarnog potencijala (Crash potential). Na temelju te procjene sustav preporučuje aktivne mjere za smanjenje vjerojatnosti njihovog stvarnog nastanka.
 • U nastavku projekta razvio bi se model upravljanja koji se temelji na ANFIS metodologiji te mjerenju u stvarnom vremenu vrijednosti odabranih parametara prometnog toka. Osim toga, uključili bi se i neki vanjski čimbenici (doba dana, meteo prilike i sl.) koji utječu na sigurnost prometa. Ovakav pristup važan je za poboljšanje postojećih algoritama za upravljanje promjenjivim prometnim znakovima na autocestama.

Faze projekta:

 1. Pregled postojećeg stanja istraživanja u svijetu, Studija korisničkih i sustavnih zahtjeva, 
 2. Razvoj teorijskog modela sudarnog potencijala (prilagodba),
 3. Razvoj simulacijske platforme,
 4. Koncept ANFIS modela upravljanja sustavom

Članovi tima na projektu:

Prof. dr. sc. Sadko Mandžuka 
Prof. dr. sc. Goran Kos 
Prof. dr. sc. Marko Šoštarić 
Prof. dr. sc. Pero Škorput 
Doc. dr. sc. Miroslav Vujić
mr. sc. Davor Bičanić (HAC d.o.o.)
Luka Dedić, mag.ing.traff.  (Prometis d.o.o.)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
Trajanje projekta:  01. siječanj 2023. – 15. studeni 2023.
Proračun projekta: 27.206,96 EUR