NPSCP 2019

Inteligentni transportni sustavi Hrvatska Vukelićeva 4, HR-10 000 Zagreb,
email: info@its-croatia.hr

PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTAVIMA NACIONALNOG PROGRAMA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE 2011. – 2020. GODINE

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Definiranje metodologije razvoja

Razvoj demonstracijskog sustava
Testiranje inovativnih tehnologija
Evaluacija rada sustava
Administracija i vođenje projekta

KONTAKT

doc. dr. sc. Pero Škorput

voditelj projekta

 E-mail: pskorput@fpz.hr

Web: www.its-croatia.hr

Tel: +385 01 2457 922

Adresa:

Vukelićeva 4, HR-10000 Zagreb

 REPUBLIKA HRVATSKA

PROJEKT:

Primjena inovativnih potpornih tehnologija za očevid prometnih nesreća

Glavni cilj projekta je provjera koncepta primjene bespilotnih letjelica kod očevida prometnih nesreća.

 

Ovo istraživanja treba unaprijediti obavljanje očevida prometnih nesreća primjenom novih znanstveno-tehnoloških dostignuća.

 

Primjenom suvremenih tehnologija, kao što su izrada trodimenzionalnih (3D) računalnih modela stvarnog mjesta prometne nesreće uz pomoć bespilotne letjelice i fotogrametrijskih postupaka, mogu se značajno skratiti vremena potrebna za očevid prometne nesreće uz istodobno povećanje kvalitete i kvantitete prikupljenih dokaza, mjerenja i sl.

 

 Takođerna ovaj način prikupljeni podaci povećavaju kvalitetu i daljnju obradu te pridonose digitalizaciji sveukupnih procesa svezi prometnih nesreća.

 

Primjenom ovog pristupa doprinosi se povećanju sigurnosti cestovnog prometa te raspoloživosti prometnice.

Testiranje će se provesti na odgovarajućem demonstracijskom modelu.