Posebno izdanje „Procjena učinkovitosti mreže autocesta i održivo upravljanje prometom ”

U okviru posebnog izdanja uglednog časopisa Sustainability (Impact Factor 3.9; Citescore 5.8; izdavač MDPI) za sredinu iduće godine je planirana tema: Procjena učinkovitosti mreže autocesta i održivo upravljanje prometom. Gosti urednici ovog posebnog izdanja su nastavnici Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: prof.dr.sc. Sadko Mandžuka i izv.prof. Marko Šoštarić. Ovo uredništvo posebnog izdanja je dio aktivnosti vezanih za projekt: ‘Prijedlog modela upravljanja promjenjivom prometnom signalizacijom na dionici autoceste temeljen na višekriterijskoj optimizaciji (UPPS-mko), iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Tema posebnog izdanja:

Glavni cilj ovog posebnog izdanja je prikazati suvremena istraživačko-razvojna dostignuća u upravljanju cestovnim prometom. Posljednje desetljeće obilježeno je razvojem novih sustava i prometnih usluga za mreže autocesta koje značajno poboljšavaju prometnu učinkovitost i održivost cijelog sustava. To je obilježeno transformacijom iz stanja siromašnog podacima u vrlo bogat podatkovni sustav. Posljedično, kroz bolju integraciju sustava i pridruženih usluga traže se načini boljeg korištenja tog potencijala. U tom smislu suvremeni sustavi upravljanja prometom trebali bi omogućiti bolje korištenje postojećih cestovnih kapaciteta bez stalne potrebe izgradnje nove cestovne infrastrukture. To je temeljna vizija koncepta inteligentnih transportnih sustava. Osim toga, u skoroj budućnosti očekuju se veliki izazovi u pogledu kvalitetnijih rješenja za upravljanje prometnom potražnjom. Za potrebe procjene učinkovitosti mreže autocesta potrebno je stalno poboljšavati odabir odgovarajućih ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI).

 

Ključne riječi:

inteligentni transportni sustavi, kooperativni sustavi, upravljanje prometom na autocesti, upravljanje prometnom potražnjom, ekspertni sustavi, procjena performansi mreže autocesta, održivost, nove tehnologije za inteligentno planiranje prometa, veliki podaci u prometu.

Rok za podnošenje rukopisa: 7. svibnja 2024.

Više informacija na: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/AB2VPW5D55