ITS Hrvatska i Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost

Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (Narodne novine br. 32/2016.), kao i za pripadajuće ključne razvojne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije (horizontalne teme), a u skladu sa stavkom 3. točke I. predviđeno je osnivanje tematskih inovacijskih vijeća.

Jedno od tih vijeća je i Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost kao glavno koordinacijsko tijelo za tematsko prioritetno područje “Promet i mobilnost”. Glavni cilj ovog Tematskog inovacijskog vijeća je osigurati strateško upravljanje i smjernice za ovo tematsko prioritetno područje.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske Inovacijsko vijeće za industriju imenovalo je članove Tematskog inovacijskog vijeća za promet i mobilnost. Iz reda predstavnika poslovnog sektora (organizacije i udruženja poslovnih subjekata) u ovo vijeće je izabran prof.dr. Sadko Mandžuka ispred ITS Hrvatska.

Zadaće Tematskog inovacijskog vijeća iz točke I. ove Odluke uključuju osobito:

  • raspravljanje i predlaganje dugoročne vizije razvoja i definiranje prioriteta
  • kreiranje, u suradnji s nadležnim tijelima, strategije istraživanja, razvoja i inovacija (dalje u tekstu: IRI) za poslovni sektor, usklađene s potrebama gospodarstva, i pripadajućih akcijskih planova
  • koordinaciju provedbe akcijskih planova i aktivnosti vezano uz strategiju IRI za poslovni sektor
  • pripremu zalihe projekata poslovnog sektora s odgovarajućim inovacijskim potencijalom u skladu s važećim strategijama vezanim za područja istraživanja, razvoja i inovacija
  • davanje smjernica za financiranje projekata poslovnog sektora u području IRI, u skladu s industrijskim predviđanjima i trendovima razvoja, radi promicanja strukturnih promjena u hrvatskom gospodarstvu
  • podršku kontinuiranom procesu poduzetničkog otkrivanja, posebice unutar institucionaliziranih struktura, kako bi se osigurala strateška orijentacija, razmjena iskustava, daljnji razvoj, umrežavanje i protok ideja između svih relevantnih dionika
  • poticanje poduzetnika na unapređenje konkurentnosti putem razmjene znanja i transfera tehnologije
  • davanje prijedloga Inovacijskom vijeću za industriju Republike Hrvatske za dodjelu godišnjih nagrada u području inovacija
  • davanje mišljenja, prijedloga, stručnih obrazloženja, izvješća i slično za potrebe Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske.