Osnovano Koordinacijsko tijelo za razvoj inteligentnih transportnih sustava u Republici Hrvatskoj

Odlukom Ministra mora, prometa i infrastrukture g. Olega Butkovića osnovano je Koordinacijsko tijelo za razvoj inteligentnih transportnih sustava, kao savjetodavno i stručno tijelo radi pripreme, donošenja i nadzora provedbe nacionalnog programa za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza za razdoblje od 2021. do 2025. godine, koji se donosi u svrhu poticanja, planiranja i praćenja razvoja ITS-a u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza.

Član Koordinacijskog tijela je prof.dr.sc Sadko Mandžuka, predstojnik Zavoda za ITS i predsjednik znanstveno-stručne udruge ITS Hrvatska.

Temeljni zadaci Koordinacijskog tijela su:

– izrada prijedloga nacionalnog programa za razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza za razdoblje od 2021. do 2025. godine,

– izrada izvješća o usvojenom nacionalnom programu i odgovarajućim mjerama za njegovu provedbu koje se dostavlja Europskoj komisiji,

– podnošenje izvješća o napretku u provođenja nacionalnog programa jednom godišnje te dostava istog Europskoj komisiji svake tri godine,

– praćenje provedbe ostalih obaveza u vezi primjene Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih transportnih sustava (ITS) u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza i delegiranih uredbi koje proizlaze iz iste.