Održana Skupština udruge Inteligentni transportni sustavi Hrvatska

Dana 20. prosinca 2019. godine na Kampusu Borongaj održana je Skupština udruge Inteligentni transportni sustavi Hrvatska. Pregled rada u proteklom periodu je dao predsjednik prof.dr. Sadko Mandžuka, koji je između ostalog posebno istaknuo slijedeće aktivnosti:

  1. U okviru ciljeva poticanja i promicanje razvoja inteligentnih transportnih sustava u Republici Hrvatskoj uključivo promicanje značaja inteligentnih transportnih sustava u području učinkovitosti, sigurnosti i kvaliteti prometnih i transportnih usluga te potpora harmoniziranom razvoju inteligentnih transportnih sustava u Republici Hrvatskoj najznačajniji događaj je bio postizanje punopravnog članstva u Tematskom inovacijskom vijeću Vlade Republike Hrvatske za područje Prometa i mobilnosti. U okviru ovog tijela ITS Hrvatska aktivno učestvuje u više aktivnosti, a napose u definiranju obuhvata novih poziva u okviru poziva za Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, a financiran od strane Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Osim toga, predsjednik Udruge je i član Stalnog savjeta za razvoj ITS-a u Republici Hrvatskoj, kao savjetodavnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U proteklom periodu bilo je više sastanaka ovog tijela, gdje je se definirala politika i operativni postupci za uključenje Republike Hrvatske u europske programe financiranja ITS projekata. Najznačajniji je u tom smislu projekt Crocodile2Croatia. Ovaj projekt je u završnoj fazi a pokrenut je na europskoj razini s ciljem ujednačavanje ITS-a između svih subjekata u cestovnom sektoru.
  2. U okviru cilja poticanje znanstvenog i stručnog rada u području inteligentnih transportnih sustava rad Udruge je tijesno povezan s aktivnostima Zavoda za ITS na Fakultetu prometnih znanosti. Većina djelatnika Zavoda su i članovi Udruge, tako da se to na određeni način ostvaruje kroz postojeće projekte Zavoda. Osim toga, članovi Udruge su i nastavnici s Pomorskog fakulteta u Rijeci, koji kroz svoje znanstveno-istraživačke aktivnosti također povećavaju korpus znanja iz područja ITS-a. U proteklom periodu i sama Udruga je organizirala znanstveno-stručnu radionicu: Kooperativni sustavi u prometu i transportu pod visokim pokroviteljstvom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, a u suorganizaciji Fakulteta prometnih znanosti i Hrvatske sekcije IEEE. Udruga je dala potporu za više prijava EU i domaćih projekata iz područja ITS-a. Posebno treba istaknuti da je u tom smislu i Udruga bila nositelj jednog takvog projekta u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Radi se o projektu „Primjena inovativnih potpornih tehnologija za očevid prometnih nesreća“, voditelj doc.dr.sc. Pero Škorput.
  3. U okviru cilja ostvarivanja suradnje s ITS udrugama u Europi i svijetu, protekli period je bio veoma intenzivan. Naša Udruga je bila suorganizator Korea-Croatia Business Forum „2017 ITS ROAD SHOW“. Na samom skupu potpisan je i odgovarajući Memorandum o razumijevanju. Kao zahvala za dobro organiziran ovaj skup, ITS Koreje je organizirao i financirao posjetu Republici Koreji te glavnom gradu Seulu. Intenzivirali smo i suradnju s sličnom udrugom ITS Slovenije. U organizaciji ITS Slovenije, posjetili smo odgovarajuće institucije i subjekte u Republici Bosni i Hercegovini te Republici Srbiji.
  4. U okviru suradnje s gospodarstvom istaknuo bih organizaciju nastupa za hrvatske tvrtke (Viatel d.o.o., Mobilisis d.o.o.) na prošlogodišnjem događanju TEN-T Days u Ljubljani. Osim toga, vođeno je više sastanaka s dionicima u području pružanja informacija o prometu u Republici Hrvatskoj.
  5. U okviru djelatnosti informiranja javnosti o razvoju inteligentnih transportnih sustava te suradnje s elektroničkim i tiskanim medijima posebno treba istaći intenziviranje rada na našoj WEB stranici, koja je sada puno više informativnija i aktualnija. Osim toga, bilo je više nastupa članova Udruge u ostalim elektroničkim i tiskanim medijima, gdje su isticali značenje naše Udruge. Jedan od takvih nastupa je bio doc.dr. Pere Škorputa na HRT, a u vezi projekta „Primjena inovativnih potpornih tehnologija za očevid prometnih nesreća“.
  6. Predsjednik je posebno pohvalio članove s Pomorskog fakulteta u Rijeci, koji su značajno proširili svoje članstvo novim pristupima Udruzi.

Na Skupštini je izabrano novo rukovodstvo sa novim(starim) predsjednikom prof.dr. Sadkom Mandžukom, koji je podnio i odgovarajući plan rada za naredno razdoblje.

Nakon održane Skupštine održan je i domjenak za članove.