Studija za pružanje multimodalnih informacija u prometu

Fakultet prometnih znanosti i Ericsson Nikola Tesla d. d. za naručitelja Hrvatske ceste d. o. o. izrađuju Studiju za pružanje multimodalnih informacija u prometu. Cilj studije je uspostava Nacionalne pristupne točke za pružanje informacija potrebnih za multimodalna putovanja. Studijom će se definirati model za prikupljanje i obradu podataka o infrastrukturi i prijevoznim sredstvima,  model obrade te model isporuke informacija prema korisnicima. Obuhvaća sve oblike putničkog prometa: cestovni, željeznički, zračni, pomorski, biciklistički i pješački. Studija je izrazito važan projekt za prometni sustav Republike Hrvatske.

 

Ključan preduvjet za izradu studije je suradnja s dionicima prometnog sustava koji u ulozi prijevoznika, upravitelja infrastrukture ili tijela nadležnog za promet prikupljaju i pohranjuju prometne podatke. Prva radionica s ključnim dionicima održana je 12. veljače na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj u prostorijama FPZ-a.  Okupili su se svi ključni dionici iz cijelog prometnog sustava Republike Hrvatske. Na radionici su osim ciljeva predstavljene i aktivnosti projekta.

 

U prvom dijelu radionice sve uzvanike pozdravili su: dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić i član uprave Hrvatskih cesta Nikša Konjevod, dipl. ing. građ. U govorima je naglašena važnost projekta za dionike koji će biti korisnici podataka te važnosti tih informacija za kranje korisnike. Nakon uvodnih pozdrava u stručnom dijelu radionice prezentacije su održali voditelj izrade studije doc. dr. sc. Marko Šoštarić te dr. sc. Krešimir Vidović (Ericsson Nikola Tesla). U prezentaciji su naglašeni osnovni elementi studije i metodologija rada.

 

Izrada studije okupila je ključne stručnjake, doc. dr. sc. Marka Ševrovića za cestovni promet, prof. dr. sc. Tomislava Josipa Mlinarića za željeznički promet, doc. dr. sc. Igora Štimca za zračni promet, prof. dr. sc. Jasipa Kasuma za pomorski promet i dr. sc. Martina Gregurića za ITS. Studija je podijeljena na četiri radna paketa: Prometni sustav i dionici (voditelj: doc. dr. sc. Marko Šoštarić), Regulativa i tehnologije (voditelj: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka), Arhitektura sustava ( voditelj: dr. sc. Krešimir Vidović) i Administracija projekta ( voditelj: Marijan Jakovljević, mag. ing. traff.). Nakon prezentacija o studiji i očekivanjima od dionika uslijedila je rasprava o ključnim elementima studije.

 

 

U svrhu projekta izrađena je i web stranica na kojoj se mogu pratiti sve važne informacije i aktivnosti vezane uz projekt: http://www.fpz.unizg.hr/pmmi/