Prof.dr. Sadku Mandžuki dodijeljena prestižna nagrada Hrvatske sekcije IEEE

Izvršni odbor Hrvatske sekcije IEEE dodijelio je prof.dr. Sadku Mandžuki Nagradu Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos (IEEE Croatia Section Outstanding Engineer Award), koja je uručena u okviru programa 13. svečane večere Hrvatske sekcije IEEE, 28. studenoga 2018. godine.

U Zaključku nominacije je istaknuto:

Na osnovu uvida u dosadašnji 35-godišnji rad dr.sc. Sadka Mandžuke vidljiv je njegov izniman stručni i inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu i društvu općenito. To se posebno odnosi na posljednjih deset godina, gdje je imenovani dao veliki doprinos implementaciji naprednih rješenja zasnovanih na primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u području prometa i transporta. Taj novi pristup, poznat pod nazivom inteligentni transportni sustavi (ITS), danas je u Republici Hrvatskoj širom prihvaćen, između ostalog, značajnom aktivnošću dr.sc. Sadka Mandžuke. Doprinos se ogleda kako kroz konkretni doprinos na pojedinačnim projektima, tako i kroz „infrastrukturnu ugradnju“ ITS-a u hrvatski gospodarski, pravni i regulatorni prostor.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) je najveća globalna neprofitna znanstveno-stručna udruga osnovana 1884. godine. Ona je vodeći svjetski autoritet na širokom tehničkom području od računalnih znanosti, biomedicinske tehnike i telekomunikacija, preko električne energije, potrošačke elektronike te mnogih drugih područja. Znanstveno-stručni rad članova IEEE (oko 370.000) je organiziran kroz 39 društava i 5 tehničkih odbora, koji zastupaju široki raspon tehničkih interesa. U području tehnologije prometa i transportu od posebnog interesa su: IEEE društvo za inteligentne transportne sustave, IEEE društvo za tehnologiju pokretnih sustava i IEEE društvo za zrakoplovne i elektroničke sustave. IEEE objavljuje danas više od četvrtine svih znanstveno-stručnih publikacija vezanih za elektrotehniku i računarstvo.

U Republici Hrvatskoj IEEE djeluje kroz Hrvatsku sekciju IEEE, koja je osnovana 1992. godine kao slijednik Jugoslavenske sekcije utemeljene 1971. godine. Rad Hrvatske sekcije je organiziran kroz različite organizacijske oblike, a znanstveno-stručni dio se odvija u 22 odjela tehničkih društava IEEE.